اپراتور مرکز پشتیبانی و روابط عمومی

  • حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
  • داشتن فن بیان مناسب و علاقه‌مند به پیشرفت شغلی
  • علاقه‌مند به یادگیری و داشتن توان حل مسائل
  • داشتن روحیه تیمی بالا و همکاری متقابل