ایجاد ایمیل آدرس و تنظیمات

 • وارد کنترل پنل سرویس میزبانی خود شوید.
 • در صفحه اصلی بر روی کی از دو گزینه Mail در منوی سمت چپ و یا Email Addresses در وسط صفحه کلیک کنید.

 • بر روی گزینه Create Email Address کلیک کنید.
 • در این قسمت اطلاعات مورد نیاز شامل نام آدرس ایمیل، پسورد و تکرار پسورد،حجم میل باکس و توضیحات اکانت را وارد کنید.

  نکات: در صورت فعال شدن گزینه Access to the Customer Panel این ایمیل اکانت امکان لاگین به کنترل پنل پلسک را خواهد داشت.
  در قسمت The maximum number of outgoing email messages می توانید تعداد ایمیل ارسالی ایمیل اکانت در هر ساعت را مشخص کنید. این تعداد محدود به تعداد پیش فرض سرور (300 عدد در ساعت) است.
  در سربرگ Forwarding میتوانید برای این اکانت forwarding تعریف کنید تا یک نسخه از ایمیل های دریافتی، به آدرس درج شده در این قسمت Forward گردد.

  در سربرگ Email Aliases میتوانید برای این اکانت Email Alias تعریف کنید. تمامی ایمیل های دریافتی توسط Alias های تعریف شده این این قسمت، توسط اکانتی که در حال ایجاد است دریافت خواهد شد.

  در سربرگ Auto-Reply میتوانید ارسال پاسخ خودکار را برای این اکانت فعال نمایید.
  سربرگ های Spam Filter و Antivirus مربوط به تنظیمات پیشرفته اکانت است که پیشنهاد می گردد از ایجاد تغییرات در آن اجتناب نمایید. (تنظیمات متناسب در سطح سرور انجام شده است.)