ایجاد دامنه جدید – Addon Domain

 • ابتدا وارد کنترل پنل سرویس میزبانی خود بشوید.
 • بر روی گزینه Add Domain کلیک کنید (در نظر داشته باشید پلان سرویس میزبانی شما می بایست قابلیت ایجاد بیش از یک نام دامنه را داشته باشد)

 • الف)در قسمت Domain Name نام دامنه جدید را بدون www وارد کنید
  ب) در قسمت Location of the website’s files محل قرار گیری فایل های وبسایت دامنه جدید را مشخص کنید (به صورت پیش فرض این مسیر، یک فولدر در فایل های دامنه اصلی است)
  ج)در قسمت Hosting type ماهیت دامنه جدید را انتخاب کنید. در صورتی که دامنه جدید یک وبسایت جداگانه است Website Hosting، در صورتی که فقط قصد فوروارد کردن دامنه را دارید Forwarding و در صورتی که تنها قصد استفاده از DNS Zone و ایمیل را بر روی دامنه جدید دارد، No Hosting را انتخاب کنید.
  د)در صورتی که نیاز دارید DNS Zone برای دامنه جدید ایجاد گردد Activate the DNS service را فعال نمایید.
  ه)در صورتی که نیاز دارید بر روی دامنه جدید، از ایمیل استفاده کنید Activate the mail service را فعال نمایید.
  و)در قسمت Preferred domain  فورمتی را که تمایل دارید دامنه شما با آن لود شود را انتخاب کنید.
 • بر روی OK کلیک کنید.