ایجاد زیر دامنه – Subdomain

  • در این صفحه در قسمت Subdomain name نام زیر دامنه مورد نظر را وارد کرده و از منوی کشویی مقابل آن، دامنه مورد نظر را انتخاب کنید.

  • بر روی OK کلیک کنید.