تغییر نام دامنه اصلی سرویس میزبانی

  • در قسمت Domain name نام دامنه جدید را وارد کنید.

  • بر روی OK کلیک کنید.