تمدید مالکیت دامنه

بخش پشتیبانی ما به طور اتوماتیک از 1 ماه قبل از طریق ایمیل نسبت به پایان مدت مالکیت دامنه اطلاع رسانی لازم را انجام می دهد. بنابراین مطمئن شوید ایمیل های خود را چک می کنید. همچنین بهتر است بر روی تقویم یک روز را برای انجام تمدید مالکیت دامنه خود، مشخص کنید.

نکته: در صورتی که دامنه ثبت شده مربوط به برند یا شرکت شما است، پیشنهاد می کنیم در زمان ثبت یا تمدید مدت زمان را 5 سال در نظر بگیرید.

نکته: ممکن است به هر علتی ایمیل های بخش پشتیبانی ما یا هر فرستنده دیگری به دلایل نامعلوم Junk تلقی شود. بنابراین بهتر است هرچند وقت یکبار ایمیل های Junk را هم بررسی کنید.

نکته: همواره به یاد داشته باشید مالکیت دامنه ثبت شده توسط شما برای شماست. پس بدون توجه به مدت زمان ثبت دامنه نزد ما، هر زمانی که نسبت به انتقال پنل مدیریت آن به مجموعه دیگری تصمیم گرفتید؛ این امر بدون هیچ مشکلی و با همکاری بخش پشتیبانی ما ممکن خواهد بود. پس با در نظر گرفتن منافع مالکیتی، ثبت طولانی مدت دامنه را پیشنهاد می کنیم.