دامنه (دامین) چیست؟

دامین یا دامنه (Domain) در واقع نامی است که وب سایت از طریق آن قابل دستیابی خواهد بود. به طور کلی دامنه از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشی است که گویای نام برند یا فعالیت شما بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب می نمایید. انتخاب نام پرمعنا برای سایت یکی از مهمترین مراحل داشتن وب سایت است.
شما برای انتخاب نام مناسب برای دامنه خود می‌توانید از نام شرکت، نام برند و یا ترکیبی از آن‌ها و حوزه فعالیتتان استفاده کنید.