مدارک برای ثبت دامنه های ملی خاص

طبق قوانین سایت nic.ir مدارک زیر برای ثبت دامنه های خاص .ir برای موسسات و شرکت های ایرانی علاوه بر مدارک فوق مورد نیاز است.

نام پسوند دامنه مدارک
.co.ir مخصوص شرکت های تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی است.
.net.ir مخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی است.
.org.ir مخصوص شرکت های غير انتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بين المللی ثبت شده و غیره بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی است.
.ac.ir مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی است.
.sch.ir مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی است.
.gov.irp مخصوص بخش های اجرايي موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی است.
.id.ir مخصوص اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی الزامی است.