مدیریت DNS Zone

  • در این قسمت با کلیک بر روی هر رکورد میتوانید نسبت به ویرایش آن اقدام کرده و یا با کلیک بر روی Add Record نسبت به ایجاد رکورد جدید اقدام نمایید.