نام دامنه

پیشنهاد ما استفاده از نامی است که به راحتی به خاطر سپرده و هجی شود. در نام دامنه می‌توانید از حروف و اعداد انگلیسی به همراه نشانه (-) استفاده کنید. به خاطر داشته باشید نشانه (-) را نمی‌توانید در ابتدا یا انتهای عبارت نام دامنه استفاده کنید و تنها باید در محل اتصال دو بخش نام قرار گیرد. در زیر چند نام دامنه قابل قبول به عنوان نمونه آورده شده است:

  • sirvangroup.com
  • sirvan-group.com
  • sirvanweb.com
  • sirvan-host.com

بطور کلی دامنه‌ها به دو دسته بین‌المللی و ملی تقسیم می‌شود. تفاوت این دو را می‌توان تنها از پسوند نام دامنه فهمید. بنابراین قوانین عمومی انتخاب نام دامنه بدون در نظر گرفتن ملی یا بین‌المللی بودن آن تقریباً یکسان است. در جدول زیر قوانین عمومی نام دامنه و موارد خاص آورده شده است.