پسوند دامنه

هر دامنه ای از یک بخش نام و یک بخش پسوند تشکیل می شود. در بالا در مورد انتخاب نام توضیحات لازم را مطالعه کنید. پسوندها به دو گروه بین المللی و ملی تقسیم می شوند.

پسوندهای بین المللی

بر اساس ساختار ICANN، هفت پسوند دامنه اصلی سطح-بالا وجود دارد. این هفت پسوند بیشترین میزان مصرف و همچنین قدمت را دارند.

نام پسوند برگرفته از دسترسی
.com Commercial برای عموم آزاد است. معروف ترین پسوند است.
.org Organization برای عموم آزاد است. هرچند بیشتر برای سازمان های غیر انتفاعی استفاده می شود.
.net Network برای عموم آزاد است. البته بیشتر برای دامنه های مرتبط با شبکه یا دامنه هایی که از چند وب سایت تشکیل شده اند استفاده می شود.
.int International Organizations در دسترس عموم نیست. منحصر به سازمان ها یا دفاتر بین المللی است.
.edu Education در دسترس عموم نیست.
.gov U.S. national and state government agencies در دسترس عموم نیست.
.mil U.S. military در دسترس عموم نیست.

طبق جدول فوق سه پسوند اول جدول همواره جزء انتخاب های اصلی برای پسوند هر دامنه ای هستند.
علاوه بر هفت دامنه اصلی، پسوندهای کشوری و پسوندهای عمومی هم وجود دارند. البته برخی از این پسوندها محدود به منطقه یا کشور خاصی بوده و به طور بین المللی در دسترس نیستند.