ورود به کنترل پنل میزبانی

جهت ورود به کنترپنل میزبانی دو راه وجود دارد:

  • در صورتی که NS های دامنه شما به درستی تنظیم شده است، می توانید از طریق لینک https://<domain-name>:8443 نسبت به ورود به کنترل پنل میزبانی خود اقدام نمایید.
  • در صورتی که پسورد کنترل پنل خود را تغییر نداده و یا این تغییر را از طریق ناحیه کاربری انجام داده اید، می توانید با کلیک بر روی لینک ورود به پلسک در بخش جزئیات سرویس در ناحیه کاربری نسبت به ورود به کنترل پنل میزبانی خود اقدام نمایید.

Continue Reading