سرویس Cloud Power

این یک سرویس برای کسب و کارها است. سرویس میزبانی فایل با قابلیت کنترل دسترسی‌ها، به اشتراک گذاری، تعیین تاریخ اعتبار برای دسترسی‌ها و هزار قابلیت دیگر.
هدف ما از ارائه این سرویس رقابت با سرویس‌های اشتراک‏گذاری بین‌المللی و بزرگ مانند Dropbox نیست. بلکه پاسخ به نیاز شرکت‌هایی است که به یک مخزن فایل متصل به دامنه خود نیاز دارند. این سرویس را می‏توان تحت نام دامنه جداگانه و یا بصورت subdomain دامنه اصلی (files.example.com یا cloud.example.com) استفاده کرد.