UX Designer

  • طراح گرافیک با سابقه حداقل یک سال (طراحی یا مطالعه) در زمینه UX / UI
  • آشنایی کامل با Responsive web design
  • آشنایی مقدماتی با HTML، CSS
  • آشنایی کاربردی با نرم افزارهای Adobe Photoshop، Adobe Illustrator و Microsoft Office