سرویس WordPress Ready

ما همچنین بسته‏ های مبتنی بر WordPress را به عنوان یک انتخاب مقرون به صرفه و آماده استفاده پیشنهاد می‏کنیم. بسته‏های WordPress ما با توجه به نیاز مخاطبان، همراه با Plugin های منتخب و لازم نصب می‏شوند. این بسته‏ها برای کسانی که آشنایی کافی با WordPress و قابلیت‏های آن ندارند یک موقعیت ویژه برای داشتن یک سایت خوب است. هر چند پیشنهاد می‏کنیم بعد از تهیه یکی از بسته‏ های WordPress ما، سری هم به بخش وبلاگ “گروه سیروان” زده و از ویدیوهای آموزشی آن برای شروع استفاده کنید.